Begravelse og bedemænd – få professionel assistance fra en bedemand til at arrangere begravelser

Skal I planlægge en begravelse så tag kontakt til lokale bedemænd. Bedemænd kan i denne forbindelse kontakte relevante myndigheder og hjælpe med de praktiske opgaver.

At arrangere en begravelse kan være en tung opgave, som de efterladte ofte kan have svært ved at løfte. Både fordi de er tynget af sorg, og fordi de ikke ved, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med en begravelse.

I denne hårde situation, så kan det være en god ide at få lokale bedemænd til at hjælpe Jer. Bedemænd vil i denne forbindelse både kunne håndtere kontakten til de offentlige myndigheder og til kirken samtidig med, at de kan hjælpe med diverse praktiske opgaver.

Hvad er en begravelse?
I forbindelse med dødsfald, så kan afdøde begraves på to forskellige måder. For det første kan afdøde begraves på den traditionelle måde i en kiste.

For det andet så kan afdøde brændes, hvorefter afdødes aske hældes over i en urne, som herefter nedsænkes på gravstedet. I dette tilfælde så taler man om en bisættelser og ikke begravelser. I Danmark så er bisættelser langt oftere valgt end begravelser.

Få bedemænd til at varetage kontakt til offentlige myndigheder og kirke
I forbindelse med et begravelsesarrangement, hvad enten vi snakker om begravelse eller bisættelse, så er det en god ide at hyre en bedemand.

En bedemand kan her først og fremmest varetage kontakten til de offentlige myndigheder, som skal have besked om dødsfaldet.

Derudover kan bedemanden varetage kontakten til den kirke, hvori begravelsesarrangementet skal foregå. Bedemanden kan her hjælpe med kontakten til den rette præst og andet kirkepersonale, som er nødvendigt for at få en velgennemført begravelse.

Lad bedemænd klare de praktiske opgaver
I tillæg til kontakt til staten og kirken, så kan du også få din bedemand til at klare alle de praktiske opgaver i forbindelse med begravelsesarrangementet. Dette gælder i særdeleshed oppyntning af kirken og af kisten.

Derudover kan en bedemand også være behjælpelig med at finde en flot kiste, eventuel urne, gravsted og gravsten til afdøde. Dette foregår typisk i tæt dialog med de efterladte, hvor bedemanden blot formidler kontakten til stenhuggeren, kistesælgeren og så videre.

Hvad koster bedemænd?
Prisen for en bedemands service svinger fra bedemandsfirma til bedemandsfirma.

Dog vil bedemanden typisk give en samlet pris, som indbefatter ikke blot hans honorar, men også de udgifter som han vil lægge ud for på vegne af de efterladte i forbindelse med indkøb af blomster, kiste, gravsten og så videre.